ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مترجم چینی در یک شرکت معتبر در هرمزگان
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم و مشاور زبان چینی در یک مجموعه آموزش آنلاین زبان در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی بیمه
تمام وقت دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در موسسه آموزشی پژوهش کرمانشاه
مشخص نشده
۷۵ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم و مشاور زبان چینی در یک مجموعه آموزش آنلاین زبان در تهران
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی بیمه
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت