ارسال آسان
استخدام صفحه آرا با بیمه در انتشارات پویش در تهران
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام صفحه آرا با بیمه در انتشارات پویش در تهران
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام صفحه آرا (پروژه ای - دورکار) در انتشارات خیلی سبز در تهران
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
پروژه‌ای دورکاری
استخدام صفحه آرا با بیمه در انتشارات پویش در تهران
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت