استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران
تمام وقت