استخدام تعدادی برقکار ماهر با وسیله نقلیه در تهران
استخدام برقکار ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در ساختمان در تهران
استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر و ساده در تهران
استخدام برق کار صنعتی (قدرت)،تراشکار ماهر در تهران
استخدام استادکار و کارگر برقکار جهت کار در محدوده شمال تهران
استخدام کارگر ماهر برقکار در محدوده شرق تهران
استخدام برقکار حرفه ای در محدوده تهرانپارس و تهران نو
استخدام برقکار صنعتی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تعدادی برقکار ساختمانی نیمه ماهر با جای خواب در تهران
استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت برق ساختمان در تهران
استخدام برقکار ماهر و تاسیساتی جهت کار در پروژه در تهران
استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر و ساده در تهران
استخدام برقکار حرفه ای هیوندا - کیا در تهران محدوده نازی آباد
استخدام کارگر برق ماهر و نیمه ماهر جهت پروژه های ساختمانی
استخدام کارگر ماهر برقکار آشنا به شیارزنی و کنده کاری در تهران
استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر ساکن تهران و حومه
استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر با جای خواب در تهران
استخدام تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام برقکار جوان جهت همکاری در تهران محدوده سه راه آدران
استخدام کارگر ساده جهت کابل کشی فیبر نوری - تهران