استخدام برقکار ساختمانی یا صنعتی با حقوق 5 تا 8 میلیون، بیمه، پاداش / تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی