استخدام بهیار و ماما خانم جهت همکاری در مرکز MMT
استخدام ماما ترجیحا کارشناس ارشد جهت کار در درمانگاه پرتردد
استخدام پرستار و ماما در یک مرکز تخصصی پوست، مو و زیبایی
استخدام نیرو با مدرک پرستاری یا مامایی یا بهیاری در مشهد
استخدام مامای خانم جهت کلینیک در شهر تهران
استخدام همکار در رشته مامایی جهت همکاری در کرج
استخدام کارشناس مامایی جهت شیفت صبح در شهر تهران
استخدام کارشناس یا کاردان مامایی جهت کار در شهریار
استخدام ماما جهت شیفت عصر کلینیک ترک اعتیاد در شرق تهران
استخدام کارشناس مامائی جهت تصدی مسئول شیفت در تهران
استخدام ماما جهت کار در مرکز MMT در شهر تهران
استخدام همکار آقا یا خانم رشته مامایی در همدان
استخدام کاردان یا کارشناس مامایی بصورت تمام وقت جهت بخش لیزر
استخدام کارشناس مامایی متدین جهت مطب تخصصی زنان
استخدام یکنفر ماما با تجربه که دوره مراقبین گذرانده باشد
استخدام پیراپزشک خانم جهت همکاری با مطب زیبایی در تهران
استخدام کلینیک تخصصی بانوان جهت همکاری در مشهد
استخدام لیسانس مامایی جهت تزریق در مشهد
استخدام کارشناس مامایی جهت همکاری در مشهد
استخدام ماما خانم مجرب جهت کار در شهر تهران