استخدام یکنفر سرویس کار آسانسور ترجیحا با موتور در غرب تهران
استخدام سرویسکار مجرب آسانسور در تهران
استخدام سرویس کار مجرب با موتور جهت شرکت آسانسور برج نورد
استخدام تعمیرکار و سرویس کار آسانسور با موتور سیکلت
استخدام سرویس کار و تعمیرکار مجرب آسانسور جهت کار در تهران
استخدام سرویس کار آسانسور با تجربه دارای موتورسیکلت
استخدام نصاب آسانسور جهت کار استانداردی در تهران
استخدام تعمیرکار آسانسور با گواهینامه موتور در تهران
استخدام سرویس کار آسانسور آقا(حقوق 2 میلیون تومان،بیمه)
استخدام تکنسین سرویس در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام نیروی فنی جهت سرویس و رفع خرابی آسانسور
استخدام نیروی تکنسین فنی آسانسور مقیم با کارت تکنسین فنی
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر آسانسور در شهر تهران
استخدام یک سرویسکار ماهر آسانسور با کارت تکنسین در تهران
استخدام سرویس کار آسانسور با وسیله نقلیه در شرق تهران
استخدام تعدادی سرویسکار متعهد با موتورسیکلت در تهران
استخدام سرویس کار ماهر با موتور جهت شرکت آسانسور
استخدام دکور کار کابین جهت شرکت آسانسوری در شهر تهران
استخدام سرویس کار و تعمیرکار مجرب آسانسور در تهران
استخدام مکانیک کار و راه انداز آسانسور در محدوده شهرری