استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام تکنسین داروخانه خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام نسخه پیچ ماهر آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام نسخه پیچ های نیمه حرفه ای در یک داروخانه معتبر درتهران
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام ویراستار علمی،فنی ادبی،کارمند اجرایی تالیف کتب کنکور
استخدام نسخه پیچ در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام تکنسین تولید فوق دیپلم جهت شرکت تجهیزات پزشکی
استخدام نسخه پیچ خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام نسخه پیچ و فروشنده در داروخانه بهشت در تهران
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام ۵ ردیف شغلی در موسسه آموزشی خوارزمی در تهران
استخدام کارمند اداری خانم در انتشارات سنجش و دانش در تهران
استخدام متخصص ورد پرس،نسخه پیچ در داروخانه شبانه روزی وحیدیه
استخدام اپراتور در شرکتی معتبر و بین المللی در تهران
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران