ارسال آسان
استخدام متخصص شبکه با حقوق 6 تا 10 میلیون، بیمه، وام، پاداش در شهرقدس
۱ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام متخصص شبکه با گرایش مایکروسافت و مجازی سازی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام سرپرست زیرساخت و پشتیبانی با بیمه تکمیلی در شرکت بازرگانی پتروشیمی
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 18,000,000 تومان
تمام وقت