استخدام نجار، رویه کوب و خیاط در مشهد
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر نجار در مشهد
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی نجار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت