استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت