استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در نجاری - تهران
به نجار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در نجاری در تهران (محدوده آزادگان غفاری) نیازمندیم.
استخدام آقا متاهل آشنا به نجاری جهت کار در گیلان
به آقا متاهل آشنا به نجاری جهت کار در گیلان (محل سکونت رایگان) نیازمندیم.
استخدام استادکار نجار در زمینه سرویس خواب مبلمان - مشهد
به تعدادی استادکار نجار در زمینه سرویس خواب مبلمان به صورت روزمزد یا کنترات در مشهد نیازمندیم.
استخدام نجار و MDF کار جهت همکاری در شهر مشهد
به نجار و MDF کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام MDF کار با حقوق بالا در شهر مشهد
به MDF کار با حقوق بالا ، خیلی فوری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام MDF کار و نجار در شهر مشهد
به چند MDF کار و نجار در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد
به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد MDF کار و پولیستر کار و نجار در مشهد
به تعدادی شاگرد MDF کار و پولیستر کار و نجار در مشهد نیازمندیم. با تضمین یادگیری حرفه ای کار در مدت کوتاه
استخدام کارگر نجار جهت همکاری در کرج
به کارگر نجار جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام نجار ،نقاش ،برق کار در گروه صنعتی درب معتقد در تبریز
استخدام گروه صنعتی درب معتقد گروه صنعتی درب معتقد در تبریز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی استادکار نجاری جهت تولیدی مبل در مشهد
به تعدادی استادکار نجاری جهت تولیدی مبل در مشهد نیازمندیم.
استخدام صنایع چوبی ایران کار در تهران
صنایع چوبی ایران کار در تهران به تعدادی کارگر نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمند است.
استخدام نیروی ساده و جوان جهت کار در صنایع چوب در قم
به تعدادی نیروی ساده و جوان جهت کار در صنایع چوب در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برشکار MDF در مشهد
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برشکار MDF در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی ثابت نیمه ماهر و ماهر نجار و کلاف کار در مشهد
به چند نیروی ثابت نیمه ماهر و ماهر نجار و کلاف کار در مشهد در محدوده رسالت ، جاده سیمان نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار MDF در شهر مشهد
به کارگر ساده جهت کار MDF در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی کنترات کار در کارگاه MDF کار در مشهد
به چند نیروی کنترات کار در کارگاه MDF کار در مشهد ، انتهای خین عرب نیازمندیم.
استخدام نجار جهت کار در کارگاه نجاری در استان تهران
به نجار جهت کار در کارگاه نجاری در منطقه آدران - رباط کریم نیازمندیم.
استخدام نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر با حقوق عالی-شهر مشهد
به تعدادی نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر با حقوق عالی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر در شهر مشهد
به نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر در شهر مشهد ، جاده کلات نیازمندیم.