استخدام تعمیرکار فنی ماشین آلات تولید در تهران
استخدام صافکار ماهر و مکانیک ماهر جهت کار در شرق تهران
استخدام مکانیک ماهر اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام یک باطریساز ماهر و یک مکانیک نیمه ماهر در تهران
استخدام کارگر نیمه ماهر جلوبندی جهت کار در شهر تهران
استخدام مکانیک نیمه ماهر ترجیحا ساکن غرب تهران
استخدام مکانیک و شاگرد مکانیک در تهران محدوده افسریه
استخدام جلوبندی ساز و مکانیک ماهر جهت کار در تهران
استخدام تعدادی مکانیک ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران
استخدام مکانیک با ابزار درمغازه باطری سازی در شهر تهران
استخدام تعمیرکار نیمه ماهر اتومبیل جهت کار در شرق تهران
استخدام مکانیک ماهر و برقکار هیوندا و کیا در تهران
استخدام یک کارگر سرسیلندر کار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام استادکار مکانیک مسلط به جلوبندی در تهران
استخدام یکنفر مکانیک ماهر به صورت درصدی در تهران
استخدام مکانیک ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام مکانیک ماهر و نیمه ماهر در حدوده شرق تهران
استخدام یک کارگر مکانیک ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام یک تعمیرکار موتورسیکلت ماهر در شهر تهران
استخدام کارگر وارد جهت کار مکانیکی در تهران محدوده غرب