استخدام منشی مدیر عامل مسلط به office و امور اداری
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در گروه صنعتی ناب استیل
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
استخدام حسابدار و رئیس دفتر مدیرعامل در تهران
استخدام دستیار مدیر عامل در یک شرکت معتبر در جردن
استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت پیمانکاری - تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل (کارشناسی در رشته های علوم پایه)
استخدام منشی مدیر عامل،بازاریاب تلفنی خانم در تهران
استخدام منشی/مسئول دفتر مدیر عامل در اصفهان
استخدام منشی مدیر عامل خانم آشنا به اموردفتری،روابط عمومی بالا
استخدام منشی مدیر عامل در موسسه حقوقی- تهران
استخدام منشی (مسئول دفتر) اداری آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به زبان انگلیسی- تهران
استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت لبنی در البرز
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به office در تهران
استخدام رئیس دفتر مدیر عامل خانم در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با تجربه در امور اداری در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام دستیار و مسئول دفتر مدیر عامل خانم در اصفهان