ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
امروز
البرز کرج، منطقه ۱، بهار
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با پاداش، بیمه تکمیلی در تولیدی ماه پسند در البرز
البرز گرمدره
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در یک شرکت بازرگانی در تهران
مشخص نشده
امروز
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت