استخدام 3 ردیف شغلی در رستورانی زنجیره ای-تهران
استخدام مدیر فودکورت با روابط عمومی قوی در محدوده شمال تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در رستورانی زنجیره ای در تهران
استخدام مدیر شعبه رستوران دررستوران های زنجیره ای پرپروک/البرز
استخدام مدیر شعبه رستوران،انباردار رستوران در پرپروک تهران
استخدام مدیر داخلی جهت سفره خانه عتیق در اصفهان
استخدام مدیر رستوران جهت هتل جواهری در مشهد
استخدام مدیر رستوران آقا در رستورانی در تهران
استخدام مدیر رستوران و مسئول رستوران جهت هتل آپارتمان آفرین
استخدام مدیر داخلی جهت فست فود آشپزباشی در کرمان
استخدام آشپز،سوپروایزر- مهماندار در رستوران برگر1358
استخدام مدیر کارآمد جهت تالار پذیرایی در مشهد
استخدام مدیر مجرب آقا آشنا به امور فست فود در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای باروژ-تهران
استخدام سوپروایزر رستوران در تهران
استخدام مدیر مجرب رستوران با سابقه کار در مازندران
استخدام مدیر شعبه رستوران،انباردار رستوران در پرپروک/تهران
استخدام مدیر شعبه رستوران دررستوران های زنجیره ای پرپروک/البرز
استخدام نیروی خانم جهت مدیریت سالن و آشپزخانه کافه در همدان
استخدام هتل آتی جهت همکاری در شهر مشهد