استخدام تعدادی خانم جهت کلینیک کاشت موی پایدار در بندر عباس
استخدام همکار خانم جهت بخش پاتولوژی در تهران
استخدام فوق دیپلم آزمایشگاه خانم مسلط به پذیرش و خون گیری
استخدام تکنسین کاشت مو خانم جهت کلینیک پوست و مو
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه مسلط به نمونه گیری نوزاد
استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی در تهران
استخدام کاردرمان جهت همکاری در تهران
استخدام کارشناس سونوگرافی جهت کار در درمانگاه - همدان
استخدام نیروی خانم جهت کار در کلینیک در سیرجان
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
استخدام پذیرش آزمایشگاه مسلط به نرم افزار آموزن - کرج
استخدام کارشناس یا کاردان رادیولوژی جهت شیفت عصر در تهران
استخدام تکنسین درمانی خانم جهت نمونه گیری نوزاد
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی آشنا به رادیوگرافی دندان
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه خانم در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه مسلط به بخش هورمون در تهران
استخدام کاردان یا کارشناسی آزمایشگاه خانم جهت کار در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه با تجربه در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بخش هورمون و الایزا
استخدام کاردرمانگر جهت توانبخشی معلولین در تهران محدوده مولوی