استخدام مدیر تولید،فنی،رئیس ipqc،آزمایشگاه شیمی،آبسازی،تحقیقات
استخدام کارمنداداری،منشی،کارآموز طراحی وب،پرستارکودک،مهندس برق
استخدام مهندس الکترونیک با مزایا در تهران
استخدام مهندس برق گرایش الکترونیک در شرکت ایده پرداز پرارین
استخدام کارشناس برق مسلط به Autocad Electrical در تهران
استخدام مهندس برق برای کار در جایگاههای CNG در محدوده تهرانسر
استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مهندس الکترونیک در یک شرکت در تهران
استخدام مهندس یا تکنسین الکترونیک در شهر زیبا
استخدام کارشناس مهندسی برق (کلیه گرایش ها) در تهران
استخدام متخصص برق و کنترل در یک شرکت معتبر
استخدام مهندس برق قدرت آشنا به شبکه توزیع فشار متوسط
استخدام متخصص برنامه نویس(الکترونیک و وب و اندروید)-تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مهندس برق مسلط به نصب سیستم هوشمند و مونتاژ تابلو برق
استخدام مهندس برق،نقشه کش برق ،مسئول دفترمدیر عامل در تهران
استخدام مهندس برق مسلط به طراحی وبرنامه ریزی میکروپروسسور
استخدام مهندس برق الکترونیک یا قدرت خانم،مهندس برق قدرت آقا
استخدام کارشناس الکترونیک در شرکت تولید کننده بردهای الکترونیک
استخدام 8 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر پتروشیمی در تهران