استخدام کارآموز وکالت در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی
استخدام وکیل پایه یک در یک دفتر وکالت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز وکالت در شرکت مشاوره و مهاجرتی آرتا در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام وکیل و کارآموز پایه یک دادگستری در تهران
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی