استخدام تعدادی وسط کار جهت دوزندگی روتختی در تهران
به تعدادی وسط کار جهت دوزندگی روتختی در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار جهت تی شرت مردانه در تهران
به تعدادی وسط کار جهت تی شرت مردانه (کاردائم) در تهران میدان منیریه نیازمندیم.
استخدام وسط کار و تزئین کار جهت تولیدی لباس عروس - کرج
به وسط کار و تزئین کار ماهر جهت تولیدی لباس عروس در کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی وسط کار جهت همکاری در شهر قم
به چند نیروی وسط کار جهت همکاری در شهر قم در منطقه شاهد شرقی نیازمندیم.
استخدام وسط کار حداقل دیپلم جهت کار در تولیدی پوشاک در تهران
به وسط کار حداقل دیپلم جهت کار در تولیدی پوشاک در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت تولیدی تیشرت مردانه
به تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت تولیدی تیشرت مردانه در تهران (با بیمه) نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم جهت همکاری در تهران
به تعدادی وسط کار خانم جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم جهت همکاری در تهران
به تعدادی وسط کار خانم (تسویه هفتگی) جهت همکاری در تهران - بلوار ابوذر پل ششم نیازمندیم.
استخدام وسط کار خانم جهت همکاری در محیط کاملا زنانه در تهران
به وسط کار خانم جهت همکاری در محیط کاملا زنانه در تهران محدوده مترو محمدیه و بازار نیازمندیم.
استخدام چرخکار و میان دوز کار وسط کار زیگزال دوز با جای خواب
به چرخکار و میان دوز کار وسط کار زیگزال دوز با جای خواب در تهران - صالح آباد غربی نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت تولیدی پوشاک
به تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت تولیدی پوشاک در تهران محدوده جمهوری نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک شلوار زنان
به تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک شلوار زنانه در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم در تولیدی نازگل - قم
به تعدادی وسط کار خانم جهت همکاری در تولیدی نازگل در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تریکو
به تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تریکو در تهران محدوده ‏چهاردانگه با حقوق ماهیانه ۱/۲۰۰ نیازمندیم.
استخدام وسط کار در تهران - سه راه جمهوری
به وسط کار در تهران - سه راه جمهوری نیازمندیم.
استخدام اتوکار و وسط کار خانم جهت کار تریکو در شهر همدان
به اتوکار و وسط کار خانم جهت کار تریکو در شهر همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی چرخکار و وسط کار خانم در شهر قم
به تعدادی نیروی چرخکار و وسط کار خانم در شهر قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی چرخکار و وسط کار خانم در محیطی زنانه در قم
به تعدادی چرخکار و وسط کار خانم در محیطی زنانه در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه
به تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه در تهران محدوده فردوسی نیازمندیم.
استخدام وسط کار جهت تریکو دوزی آقا با جای خواب در تهران
به وسط کار جهت تریکو دوزی آقا با جای خواب در تهران نیازمندیم.