استخدام 4نفر نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی سردوز کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام وسط‌کار پوشاک در مجموعه لباس زیر مادام در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام انفر نیروی بردست ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 3نفر نیروی بردست خیاط در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی برشکار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت