استخدام وسط کار آقا جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وسط کار جهت کار در تولیدی در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وسط کار لباس با 3/5 میلیون حقوق در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام وردست برشکار با بیمه و حقوق بالای 4 میلیون در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت