استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه
استخدام همکار مسلط به زبان آلمانی، چینی، فرانسه یا ایتالیایی
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام همکار مسلط به زبان آلمانی، چینی، فرانسه یا ایتالیایی
استخدام مترجم (زبان های انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی) در تهران
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مترجم زبان،کارشناس بازاریاب در شرکت آتیه داران روماک
استخدام مترجم انگلیسی ، فرانسه و عربی در تهران
استخدام مترجم دورکار در مرکز ای-ترجمه در تهران
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام مترجم آنلاین در مرکز ترجمه تخصصی آمارد ترجمه در تهران
استخدام مترجم رسمی زبان انگلیسی و زبان های دیگر
استخدام همکار مسلط به زبان فرانسه جهت مکاتبات بازرگانی
استخدام مترجم زبان فرانسه جهت امور خارج از کشور
استخدام مترجم کلیه متون فنی تخصصی و غیر فنی به کلیه زبانها
استخدام مترجم مسلط به انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی
استخدام مترجم رسمی به صورت دورکاری در یک موسسه معتبر در تهران
استخدام تعدادی همکار خانم با تسلط کامل به زبان فرانسه
استخدام حسابدار،مترجم،کارشناس روابط عمومی در گروه کهکشان
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در تهران