استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در موسسه ققنوس راوی دوران در تهران
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویترست با بیمه در مجموعه جنارو در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، باغ فیض
پاره وقت
استخدام کافی من در یک کافه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام میزبان در یک رستوران معتبر ترکی در محدوده اندرزگو
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه در یک کافه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۳، دهقان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در رستوران سفره در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
تمام وقت
استخدام هاست در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویترس و ویتر در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت