استخدام طراح،لوله کش و جوشکار صنعتی در تهران
استخدام کارشناس در تمامی مشاغل تاسیساتی در تهران
استخدام نیروی تاسیساتی و تعمیرکار پکیج و موتورخانه اسپلیت
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت لوله کشی در تهران
استخدام استاد کار لوله کش جهت کار درب مغازه در تهران
استخدام تعدادی لوله کش تاسیسات مکانیک ماهر و نیمه ماهر
استخدام تکنسین برق و تاسیسات جهت نگهداری موتورخانه
استخدام نیروی تعمیرات تاسیسات (حرارتی برودتی) در تهران
استخدام کارگر لوله کش جهت کارهای اجرایی لوله کشی در تهران
استخدام چند نفر نیروی فنی جهت لوله کشی و تاسیسات در تهران
استخدام تعدادی نیرو جهت متصدی تاسیسات استخر در تهران
استخدام لوله کش ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدامنیروی تاسیسات آقا جهت شیفت روز و شب هتل در تهران
استخدام یک نفر وارد به امور تاسیسات جهت کار در مغازه
استخدام کارگر ماهر تاسیسات ساختمان (لوله کش) در تهران
استخدام لوله کش پلی اتیلن فاضلاب در تهران
استخدام تعدادی نیروی تاسیساتی و تعمیرکار پکیج و موتور خانه
استخدام کارگر وارد به لوله کشی و جوشکاری در تهران
استخدام کارگر ماهر تاسیسات جهت نگهداری از موتورخانه یک سردخانه
استخدام کارگر ماهر تاسیساتی در محدوده شهریار