استخدام مسئول دفتر خانم (مهارت تایپ با سرعت مناسب) در تهران
استخدام منشی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم در تهران
استخدام منشی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام منشی با مزایا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام منشی در یک شرکت فنی مهندسی در تهران
استخدام مسئول دفتر در شرکت کار آفرینان پیشرو باورس در تهران
استخدام منشی خانم (ترجیحاً لیسانس حسابداری) در تهران
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام منشی خانم مسلط به امور اداری و مالی در تهران
استخدام مسئول دفتر در شرکت مواد غذایی یکتا تجارت آرکا
استخدام مسئول دفترمدیر عامل در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام منشی خانم در شرکت آریا دخت گشت نوین
استخدام منشی خانم(لیسانس بازرگانی) در تهران
استخدام منشی خانم با مزایا در غرب تهران با سرویس ایاب و ذهاب
استخدام منشی خانم مسلط به نرم افزارهای آفیس و تایپ
استخدام منشی دفتر وکالت محجبه مسلط به تایپ به صورت تمام وقت
استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر وکالت در تهران - ونک
استخدام منشی خانم مسلط به تایپ در تهران
استخدام منشی و دستیار در موسسه حقوقی و دفتر وکالت در تهران