استخدام منشی در گروه زبان موسوی در البرز
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
البرز
تمام وقت
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در کمالشهر کرج
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی اداری در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی در شرکت سبز کوشان سامه در البرز
۵ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی تلفنی در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
البرز
پاره وقت
استخدام منشی با حقوق ثابت،پاداش و پورسانت در دفتر قالیشویی گوهردشت در البرز
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری و نرم افزار هلو در شرکتی معتبر در گوهردشت
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی آشنا به حسابداری در کیان پخش البرز در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی