استخدام رئیس دفتر مدیریت با بیمه تکمیلی، پاداش و حقوق تا 8 میلیون/البرز
۳ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با دریافتی تا 8 میلیون در شرکت جهان گستر فن آوری پرشیا در کرج
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی