استخدام منشی با بیمه در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان
استخدام منشی با بیمه در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت