استخدام منشی خانم جهت همکاری در قزوین
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام منشی در یک گروه آموزشی زبان آلمانی در قزوین
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
قزوین
تمام وقت دورکاری