استخدام سالن‌ کار جهت چلوکبابی‌ در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سالن کار در یک رستوران در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت