استخدام سالن کار و صندوقدار در خراسان رضوی
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت
استخدام تعدادی نیروی خدماتی هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا خدمات (سالنکار)در مشهد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آشپز در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارمند پذیرایی در هتل شید در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم ظرفشور، سالنکار در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی گارسون و1نفر آشپز در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت