استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 6 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی