استخدام سالن کار در مازندران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام سالن کار با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در یک رستوران معتبر در نوشهر
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
مازندران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه در رستوران لوتکالوتوس در مازندران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت