استخدام سالن کار با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در یک رستوران معتبر در نوشهر
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
مازندران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در مازندران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه در رستوران لوتکالوتوس در مازندران
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت