استخدام گروه آموزشی ایرانمهر - شهرکرج
استخدام مدرس زبان آلمانی و فرانسه جهت آموزشگاه - کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی در کرج
استخدام موسسه زبان های خارجی KISH WAY در شهر کرج
استخدام تعدادی مدرس زبان آلمانی - فرانسه - استانبولی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان از استان البرز در شهریار و رباط کریم
استخدام مدرس زبان انگلیسی - آلمانی - فرانسه در کرج
استخدام نیرو مسلط به زبان فرانسه در شهر کرج
استخدام جهت تدریس خصوصی ابتدایی تا کنکور در ۱۱ استان
استخدام آکادکی زبان چاوش در شهر کرج
استخدام مدرس مجرب و مسلط به زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس انگلیسی و فرانسه و آلمانی - شهرکرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی و فرانسه در شهر کرج
استخدام مدرس زبان در یک موسسه معتبر در شهر کرج
استخدام مدرس زبان فرانسه در شهر کرج
استخدام مدرس زبان های خارجی در تمام سطوح در کرج
استخدام نیرو مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه در کرج
استخدام مدرس زبان فرانسه جهت موسسه زبان در کرج
استخدام سوپروایزر و مدرس انگلیسی و فرانسه و آلمانی در کرج
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان