استخدام بازاریاب حضوری با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه
استخدام کارمند فروش خانم در یک شرکت در البرز
استخدام کارشناس فروش خانم با حقوق ثابت و پورسانت عالی
استخدام مدیر شعبه رستوران دررستوران های زنجیره ای پرپروک/البرز
استخدام کارمند ارتباط با مشتریان در رستوران های پرپروک/ البرز
استخدام فروشنده خانم در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام مشاور تحصیلی،کارشناس فروش در البرز
استخدام بازاریاب با مزایا در شرکت صنعت پارس آویژه - البرز
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت مبل آرا در البرز
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت صنعت غذایی کورش در البرز
استخدام مامور خرید آقا در یک شرکت معتبر تولیدی-صنعتی-البرز
استخدام سوپروایزرفروشگاه،فروشنده در البرز
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام اپراتور فروش خانم آشنا به حسابداری فروش در البرز
استخدام بازاریاب حضوری با مزایا در البرز
استخدام فروشنده با مزایا در شرکت کالای برق بهنام در البرز
استخدام فروشنده در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام ویزیتور دارو در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام کارمند فروش تلفنی و حضوری با حقوق ثابت و پورسانت عالی
استخدام حسابدار و بازاریاب در یک شرکت معتبر در البرز