استخدام فروشنده در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 4,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فروشنده با حقوق ثابت 3 میلیون تومان و درصد از فروش در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 3,000,000 تومان
تمام وقت