استخدام فروشنده با حقوق ثابت در یک فروشگاه لوازم ورزشی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام فروشنده پوشاک بانوان در فروشگاه پوشاک حجاب بانوان در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، برغان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت