استخدام پرستار اتاق عمل جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۴۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارشناس اتاق عمل (دارای مدرک کارشناسی) در البرز
مشخص نشده
۲۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین جهت کار در آمبولانس در کرج
مشخص نشده
۴۸۰ روز قبل
البرز
تمام وقت