ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، شاهین ویلا
تمام وقت
استخدام سرپرست کارگاه با حقوق 10 میلیون تومان در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز ماهدشت
حقوق ثابت 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر کارگاه ساختمانی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام سرپرست کارگاه با حقوق 10 میلیون تومان در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست کارگاه با بیمه در یک شرکت معتبر مهندسی ساختمانی در البرز
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، شاهین ویلا
تمام وقت