در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام استادکار شیشه بر دوجداره زن در کرج
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر تولید پنجره UPVC در کرج
مشخص نشده
۴۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و پنجره UPVC ساز در کرج
مشخص نشده
۵۷۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۵۹۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر در کارگاه شیشه در کرج
مشخص نشده
۶۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و نصاب در کرج
مشخص نشده
۶۵۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۶۶۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار شیشه ، قواره بر در کرج
مشخص نشده
۷۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر قواره بر شیشه در کرج
مشخص نشده
۷۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر دوجداره ماهر در کرج
مشخص نشده
۷۶۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در کرج
مشخص نشده
۷۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت