در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی ماهر تولید پنجره UPVC در کرج
مشخص نشده
۲۰۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و پنجره UPVC ساز در کرج
مشخص نشده
۲۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۱۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر در کارگاه شیشه در کرج
مشخص نشده
۳۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و نصاب در کرج
مشخص نشده
۳۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۸۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار شیشه ، قواره بر در کرج
مشخص نشده
۴۵۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر قواره بر شیشه در کرج
مشخص نشده
۴۶۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر دوجداره ماهر در کرج
مشخص نشده
۴۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در کرج
مشخص نشده
۵۰۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام برشکار حرفه ای شیشه دوجداره در کرج
مشخص نشده
۵۰۸ روز قبل
البرز
تمام وقت