آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام استادکار شیشه بر دوجداره زن در کرج
مشخص نشده
۲۲۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر تولید پنجره UPVC در کرج
مشخص نشده
۶۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و پنجره UPVC ساز در کرج
مشخص نشده
۶۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۷۰۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر در کارگاه شیشه در کرج
مشخص نشده
۷۵۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و نصاب در کرج
مشخص نشده
۷۷۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۷۸۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار شیشه ، قواره بر در کرج
مشخص نشده
۸۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر قواره بر شیشه در کرج
مشخص نشده
۸۶۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر دوجداره ماهر در کرج
مشخص نشده
۸۷۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در کرج
مشخص نشده
۹۰۴ روز قبل
البرز
تمام وقت