در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی بنا و کاشی کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۰۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کاشی کار در کرج شاهین ویلا
مشخص نشده
۴۵۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار کاشی کار جهت کار در هشتگرد
مشخص نشده
۴۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کاشی کار در کرج
مشخص نشده
۶۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کاشی کار و سرامیک کار در کرج
مشخص نشده
۹۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی سرامیک کار و گچ کار آقا در کرج
مشخص نشده
۱۱۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خدماتی و نظافتی در کرج
مشخص نشده
۱۴۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت