استخدام مدیر اجرایی با پاداش و پورسانت در بازار بزرگ علی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت