ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، بهار
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز شهر کوهسار
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با پاداش، بیمه تکمیلی در تولیدی ماه پسند در البرز
۱ روز قبل
البرز گرمدره
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام دستیار مدیر عامل در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، طالقانی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی (دستیار مدیر عامل) در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، طالقانی
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در شرکت آی سرام در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز ماهدشت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت