استخدام کمک حسابدار با حقوق 7 تا 9 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام کمک حسابدار با بیمه در شرکت گراف در البرز
مشخص نشده
۹ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کوی کارمندان جنوب
تمام وقت
استخدام کمک حسابدار در مجموعه خانه پرینتر کرج
مشخص نشده
۹ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، دانشکده و شاه عباسی
تمام وقت
استخدام کارمند مالی با بیمه در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ذوب آهن-نوروزآباد
تمام وقت
استخدام کمک حسابدار با بیمه در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱۰، کلاک پایین
تمام وقت