استخدام تعدادی جوشکار و پرسکار در کرج
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت