در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه ورزش در البرز
مشخص نشده
۱۷۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۳۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کمک مربی خانم در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۳۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مربی ورزش جهت باشگاه گلبرگ در کرج
مشخص نشده
۷۱۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مربی تربیت بدنی جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۷۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مربی شنا با تجربه درجه 2 و 1 در کرج
مشخص نشده
۸۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مربی ورزش در عظیمیه کرج
مشخص نشده
۸۹۷ روز قبل
البرز
تمام وقت