استخدام کاراموز مهندس معدن و استاد کار معدن در البرز
مشخص نشده
۲۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی