استخدام نصاب سیستم های حفاظتی در هولدینگ آرنس در البرز
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
البرز محمدشهر
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نصاب اینترنت در شرکت مهندسی ابر سبز در البرز
مشخص نشده
۱۷۰ روز قبل
البرز
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی