استخدام دستیار فیزیوتراپیست در کلینیک فیزیوتراپی البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، شاهین ویلا
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام دستیار فیزیوتراپیست در یک کلینیک فیزیوتراپی و لیزر درمانی
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، اشتراکی
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام دستیار پزشک در مطب دکتر مقدس در کرج
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
البرز
پاره وقت
استخدام دستیار خانم در کلینیک زیبایی در کرج
مشخص نشده
۶۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک پوست در کرج
مشخص نشده
۱۰۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت