استخدام برنامه نویس Javascript با حداقل 12 میلیون حقوق، بیمه و بیمه تکمیلی
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت