ارسال آسان
استخدام Help Desk در شرکت ایران انفورماتیک پایا در البرز
البرز کرج، منطقه ۹، کارخانه قند
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام پشتیبان اپلیکیشن در یک موسسه معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام Help Desk با بیمه و پاداش در شرکت ایران انفورماتیک پایا در کرج
البرز کرج، منطقه ۹، کارخانه قند
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام Help Desk با بیمه و پاداش در شرکت ایران انفورماتیک پایا در کرج
البرز کرج، منطقه ۹، کارخانه قند
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت