استخدام خیاط و رویه کوب ماهر آقا در کرج
مشخص نشده
۱۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در کرج
مشخص نشده
۳۲۶ روز قبل
البرز
تمام وقت