آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام همکار جهت کار کناف در کرج
مشخص نشده
۷۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر آقا جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۸۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۸۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای سقف کاذب در کرج
مشخص نشده
۸۳۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۸۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت