در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام همکار جهت کار کناف در کرج
مشخص نشده
۲۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر آقا جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۳۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۴۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای سقف کاذب در کرج
مشخص نشده
۴۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۴۸۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۴۸۲ روز قبل
البرز
تمام وقت