در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام همکار جهت کار کناف در کرج
مشخص نشده
۵۹۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر آقا جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۶۹۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۷۲۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای سقف کاذب در کرج
مشخص نشده
۷۳۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۷۷۷ روز قبل
البرز
تمام وقت