استخدام طراح گرافیک درآمد تا 6 میلیون در شرکت کلیشه سازی لیتوس در کرج
۱۰ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح آشنا به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت