ارسال آسان
استخدام کمک حسابدار در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
امروز
البرز کرج، منطقه ۵، مهرویلا غربی
تمام وقت
استخدام کمک حسابدار در یک شرکت معتبر از البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کمک حسابدار در شرکت فنی و مهندسی رایان تجارت الکترونیک مهام درالبرز
البرز کرج، منطقه ۵، گلزار
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند اداری و مالی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت بیمه آسیا در کرج
۱۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، دهقان ویلا
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت