ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Backend در قالبسازی بابک در البرز
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
Microsoft SQL Server | C# | Entity Framework
ارسال آسان
استخدام کارآموز برنامه نویسی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C با حقوق تا 18 میلیون، بیمه و پاداش در محدوده گلشهر
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
حقوق ثابت از 14,000,000 تومان تا 18,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
C# | Microsoft SQL Server | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس php در شرکت ایمن ارتباط آرمان اندیش در البرز
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
تمام وقت
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت مهندسی سپهر رایان سپنتا در البرز
البرز
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارشد - Senior
ASP.NET | SQL | C#
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Flutter در شرکت رایان تجارت الکترونیک مهام در کرج
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Flutter
استخدام Wordpress Developer در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کوی اصفهانی ها
دورکاری
WordPress | JavaScript | jQuery
استخدام کارآموز برنامه نویسی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی